Gündelik Hayat Sosyolojisi Üzerinden Kayseri Kapalı Çarşısı ve Esnaflık


GENÇOĞLU A. Y.

4. International Symposium on Asian Languages and Literatures: Understanding Culture, Aurangabad, India, 2 - 04 February 2017, pp.107-118

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aurangabad
  • Country: India
  • Page Numbers: pp.107-118
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This work presents the adaptation strategies of tradesmen's worldview and identity to the conditions of global capitalism in terms of everyday life in the Grand Bazaar of Kayseri. Being the commercial centers of the Anatolian cities, grand bazaars have always played a special role in the economic and cultural life of all the cities. With this feature,Grand
Bazaars are places where the culture of tradesmen
and artisans of the Anatolian cities have been shaped.
Nowadays, though these places seem have lost their previous importance under the influence
of the global capitalism, this shouldn't be accepted as the only reality. Today, despite of the reality that grand bazaars have faced the threat of malls, thanks to their traditions and customs, they can also create new strategies for overcoming this challenge. Kayseri
has been one of the most important commercial cities of Anatolia for hundreds of years. Beginning its formation in the middle of the 15th century, The Grand Bazaar of Kayseri also has played an important role in the economic and cultural life of the
city and has put its mark in the commercial character of the city. This work analyses the situation of the Grand Bazaar of Kayseri in terms of the new conditions formed by the global capitalism. It presents
the economic activities and the cultural changes in regard to the everyday  ife of tradesmen. In this context, the ways the economic life of the Grand Bazaar is affected by the global capitalism, problems
arosen as a result and the changes occured in the traditional identity and customs of tradesman to
overcome these problems are also underlined.

Bu tebliğin konusu, Kayseri Kapalı Çarşısının gündelik hayatından hareketle esnaflık kültürü ve kimliğinin küresel kapitalizmin yeni koşullarına uyum sağlama stratejileridir. Anadolu kentlerinin ticari merkezi olarak kapalı çarşılar, bu kentlerin ekonomik ve kültürel yaşamında her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Kapalı çarşılar bu özellikleri ile Anadolu’nun esnaflık ve zanaatkârlık kültürünün şekillendiği mekânlardır. Günümüzde ise bu mekânlar küresel kapitalizmin bir sonucu olarak eski önemlerini kaybetmiş gibi görünseler de gerçek böyle değildir. Büyük alışveriş merkezlerinin tehdidi altında olmalarına rağmen gelenek ve kültürlerinden aldıkları güçle bu tehditle başa çıkacak stratejiler de üretmektedirler. Kayseri yüzyıllardır boyunca Anadolu’nun en önemli ticaret şehirlerin biri olarak varlığını sürdürmektedir. 15. Yüzyılın ortalarında oluşmaya başlayan Kayseri Kapalı Çarşısı da kentin ekonomik yaşamı ve kültürüne yön vermiş, ticari karakterine damgasını vurmuştur. Bu çalışmada Kayseri Kapalı Çarsının küresel kapitalizmin getirdiği yeni koşullar karşısındaki durumu ele alınacaktır. Çarşı esnafının gündelik hayatı üzerinden ekonomik faaliyetler ve kültürde yaşanan değişim anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede çarşıdaki ekonomik hayatın küresel kapitalizminden nasıl etkilendiği, bu durumun yol açtığı sorunlar ve bu sorunlara cevap vermek üzere geleneksel esnaf kimliği ve kültüründe yaşanan değişim üzerinde durulacaktır.