Rumen Mikroorganizmalarının Manipülasyonu için Kullanılan Yöntemler


Büyükkılıç Beyzi S., Ülger İ.

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.50-65, 2018 (Peer-Reviewed Journal)