Ortaokul Öğrencilerinin Öz-düzenleme Düzeyleri


Karaca M., Bektaş O.

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2022, Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.434-438

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.434-438
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Öz-düzenleme öğrenmede bilişsel, davranışsal ve çevresel koşulların birlikte değerlendirildiği süreçleri içerir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik öz-düzenleme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu düzeyin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre farklılaşma durumu araştırılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yönteminin kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında üç ayrı ortaokulun farklı kademelerinde öğrenin gören toplam 1.100 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “Fen Bilimlerine Yönelik Öz-düzenleme Ölçeği” ile toplanmış, SPSS.25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik öz-düzenlemelerinin yüksek düzeyde olduğu, bu düzeyin cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeylerine göre farklılaştığı; sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Boylamsal ve karma araştırma yöntemine dayalı araştırmalarla elde edilen sonuçlar genişletilmesi önerilmiştir.