Sistem Kuramı


Yoldaş Y.

Derin Yayınları, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Derin Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract


Sistem kuramı bilişsel (kognitiv) özelliğiyle süper teori olarak sırf analitik bir yöntemden oluşur. Bu kuram, karar verme süreçlerine ilişkin teorik problem formülasyonları ve gerçek yaşamdaki reel sistemlerin analiz edilmesi yoluyla kazanılmaktadır. Sistem teori toplumun alt sistemlerinin işleyişini, yapılarını ve evrimini açıklamak yanında, siyasal olguları sistem ve çevre farklılaşması temelinde analiz etmektedir.

Sistem kuramı 20. yüzyılın ikinci yarısında farklı disiplinlerde öneminin artması nedeniyle, başvurulması kaçınılmaz bir araştırma alanı haline gelmiştir. 21. yüzyılda toplumu anlama ve açıklamada ciddiye alınması gereken en önemli teorilerden biridir.

‘Sistem Kuramı’ konu başlıklı bu yapıtta; Ludwig von Bertalanffy’nin ‘Genel Sistem Kuramı’ ve Talcott Parsons’un ‘Yapısal İşlevsel Sistem Kuramı’ ele alındıktan sonra, Niklas Luhmann’ın ‘İşlevsel Yapısal Sistem Kuramı’ ile ilgili temel düşünceleri derinlemesine analiz edilmiştir.

YUNUS YOLDAŞ Prof. Dr., 1969'da Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde doğdu. Lisans ve yüksek lisansını Viyana Üniversitesi (Avusturya) siyaset bilimi bölümünde 1996 yılında bitirdi. Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Devlet Bilmleri Enstitülerinde doktorasını 2000 yılında tamamladı. 2003-2017 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalıştı. 2017 yılında Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne kurucu bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2013’te Siyaset Bilimi Doçenti ve 2018’de Profesör unvan ve yetkisi aldı. 2019 yılında Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında Profesör kadrosuna naklen atandı. 2008 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) teşvik ödülü sahibi olan yazar Avusturya Siyaset Bilimi Cemiyeti (Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft, ÖGPW) ve Alman Şarkiyat Cemiyeti (Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, DGM) üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda çalışmaları bulunan Yoldaş, Das Politische System der Türkei (Almanya 2008), Toplumun Siyaseti (Türkiye 2011,2013), Verwaltung und Moral in der Türkei (Almanya 2000) başyapıtların yazarıdır. Ayrıca baş editör olarak Burak Gümüş ve Wolfgang Gieler ile birlikte, Die Neue Türkei (Almanya 2015), üçüncü editör olarak Deutsch-Türkische Beziehungen (Almanya 2017), Özlem Becerik Yoldaş ile birlikte 21.Yüzyılda Krizler (Türkiye 2019) konu başlıklı derleme kitaplarını yayına hazırlamıştır.