AN ANALYSIS ON THE NEWS OF THE 6 FEBRUARY EARTHQUAKE IN THE LOCAL PRESS: THE CASE OF KAYSERI


Yazıcı F., Dursun E.

UMTEB - XIII International Scientific Research Congress , Paris, France, 29 - 30 June 2023, pp.728-736

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.728-736
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Disasters are natural events that adversely affect the regions where they occur and the living creatures living in that region. The media has important duties in times of disaster and crisis. In these periods, how the news language is shaped in the media and what it represents or does not represent gains importance. Kayseri is one of the cities that closely felt the Kahramanmaraş-based earthquakes that took place on 6 February 2023 and affected 11 provinces. Kayseri, which was one of the logistically important centres for the delivery of aid after the earthquake, also served as one of the shelter points for earthquake victims. Therefore, the psychological, social and social effects of the earthquake disaster had a great repercussion in the city. The Kayseri press was sensitive to the developments and informed the public with comprehensive news. In this study, it is examined how the news about the 7.7 and 7.6 magnitude Kahramanmaraş-based earthquakes, which occurred consecutively on 6 February 2023 and affected 11 provinces of Turkey, were presented in the local media. Content analysis method was preferred as the method of the study and three newspapers published in Kayseri (Kayseri Anadolu Haber, Kayseri Gerçek Haber, Gazete Kayseri) were taken as a sample. In this context, the news about this great earthquake, which is also described as "the disaster of the century", on the first pages of the digital copies of these newspapers published between 7 February and 31 May were subjected to content analysis. As a result of this analysis, it has been observed that more catastrophic aspects of the earthquake were reflected in the news. In the news reports, it was determined that mostly mayors, but also politicians, scientists and representatives of non-governmental organizations made statements. In addition to this, the financial difficulties experienced by earthquake victims were also brought to the forefront and the extent of the aid provided by municipalities and local people was emphasized.

Afetler gerçekleştiği bölgeleri ve o bölgede yaşamını sürdüren canlıları olumsuz bir şekilde etkileyen doğa olaylarıdır. Afet ve kriz dönemlerinde medyaya önemli görevler düşmektedir. Söz konusu bu dönemlerde medyada haber dilinin nasıl şekillendiği ve neyi nasıl temsil ettiği/ etmediği önem kazanmaktadır. Kayseri, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri çok yakından hisseden şehirlerden biridir. Depremin ardından yardımların ulaşması noktasında lojistik olarak önemli merkezlerden biri olan Kayseri, aynı zamanda depremzedelerin barınma noktalarından biri olarak da hizmet vermiştir. Dolayısıyla yaşanan deprem felaketinin psikolojik, sosyal ve toplumsal etkileri kentte büyük yankı uyandırmıştır. Kayseri basını yaşanan gelişmelere karşı duyarlı davranmış ve kapsamlı haberler yaparak toplumu bilgilendirmiştir. Bu çalışmada 6 Şubat 2023 tarihinde art arda meydana gelen ve Türkiye’nin 11 ilini etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haberlerin yerel medyada nasıl sunulduğu incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak içerik analizi yöntemi tercih edilmiş ve bu doğrultuda Kayseri’de yayımlanan üç gazete (Kayseri Anadolu Haber, Kayseri Gerçek Haber, Gazete Kayseri) örneklem olarak alınmıştır. Bu bağlamda söz konusu gazetelerin 7 Şubat- 31 Mayıs tarihleri arasında yayımlanan dijital nüshalarının ilk sayfalarında yer alan “Asrın felaketi” olarak da nitelendirilen bu büyük depreme ilişkin haberler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan bu analiz sonucunda, depremin felaket içerikli boyutlarının haberlere yansıdığı gözlemlenmiştir. Haberlerde daha çok belediye başkanları olmakla birlikte, politikacılar, bilim adamları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin açıklamalarına yer verildiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra depremzedelerin yaşadığı maddi sıkıntılar da ön plana çıkarılmış ve özellikle belediyeler ile yerel halk tarafından yapılan yardımların boyutları vurgulanmıştır.