Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi


Gökalp Z., Çakmak B.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, no.4, pp.1-11, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sulama, tarımda kuraklık tehlikesinin uzaklaştırılması ya da etkisinin azaltmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan sulama yalnızca tarımsal üretim için değil aynı zamanda gıda güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Kurak ve yarı-kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde küresel ısınma ile kuraklık görülme olasılığı artmaktadır. Diğer taraftan küresel ısınmanın yağışların azalması nedeniyle mevcut su kaynaklarının azalmasına yol açacağı öngörülmektedir. Bu nedenle en fazla su kullanıcı sektör olan tarımda suyun etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla; su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerinin uygulanması, suyun kıt olduğu koşullarda kısıtlı sulama yapılması, suyun ölçülü olarak kullanıcılara verilmesi ve tüketilen su miktarına göre ücret alınması, su iletim ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarını minimize eden kapalı borulu sistemlerin tercih edilmesi gibi yapısal ve teknik bazı önlemler alınmalıdır.