First Molecular Characterization of Posthodiplostomum cuticola (von Nordmann, 1832) Dubois, 1936 (Trematoda: Diplostomidae) Metacercariae Infecting the Gills of Chubs (Squalius cephalus) in Turkey


Creative Commons License

Şimşek E., Yıldırım A., İnci A. , Düzlü Ö. , Yılmaz E. , Önder Z. , ...More

Kocatepe Veterinary Journal, no.13, pp.45-51, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30607/kvj.649230
  • Title of Journal : Kocatepe Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.45-51

Abstract

Posthodiplostomum Dubois, 1936 species have worldwide distribution. Metacercariae of P. cuticola that is common in Europe causes “black spot” disease in freshwater fishes. A limited number of data on mitochondrial and ribosomal sequences of P. cuticola are available in the GenBank. In addition, there is no sequencing data on trematodes belonging to genus of Posthodiplostomum in Turkey. The aim of this study was to investigate the presence of Posthodiplostomum metacercariae in freshwater chubs (Squalius cephalus) and to reveal the molecular characterization of mt-COI and ITS-2 gene regions of the identified isolates. Posthodiplostomum metacercariae were detected in the gills of two (1.6%) out of 123 fish. The ITS-2 gene sequences of the isolates (POSTC1-C2) (MN701652-3) found in this study showed 99.8-100% identity with P. cuticola sequences isolated from skin, muscle and fins of different fish species in Czech Republic and Hungary. In addition, the mtCOI gene sequences of the POSTC1-C2 isolates (MN700658-9) showed 99.1-98.9% identity with P. cuticola isolate (cercariae) (KX931424) from Planorbis planorbis in Lithuanian. This study provides first molecular and phylogenetic characterization of P. cuticola isolates found in chubs (Squalius cephalus) in Turkey.

Posthodiplostomum Dubois, 1936 türleri dünya genelinde oldukça yaygınlık göstermektedirler. Avrupa’da yaygın olan P. cuticola türünün metaserkeri tatlı su balıklarında siyah nokta “black spot” hastalığına sebep olmaktadır. GenBank veri tabanında P. cuticola türüne ilişkin mitokondriyal ve ribozomal sekans kaydı sınırlıdır. Diğer yandan, Türkiye’de Posthodiplostomum cinsinde yer alan trematodların sekans karakterizasyonuna dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, tatlı su kefallerinde (Squalius cephalus) Posthodiplostomum metaserkerlerinin araştırılması ve tespit edilen izolatların mt-COI ve ITS-2 gen bölgelerinin moleküler karakterizasyonlarının yapılması amaçlanmıştır. İncelenen 123 balıktan ikisinin (%1,6) solungaçlarında Posthodiplostomum metaserkerleri saptanmıştır. Çalışmada tespit ettiğimiz izolatların (POSTC1-C2) (MN701652-3) ITS-2 gen bölgesine ait nükleotid dizilimleri, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da farklı balık türlerinin deri, kas ve yüzgeçlerinden izole edilen P. cuticola izolatları ile %99,8-100 arasında identiklik göstermiştir. Yine POSTC1-C2 izolatlarının (MN700658-9) mtCOI gen bölgesine ait nükleotid dizilimleri, Litvanya’da Planorbis planorbis’te bulunan P. cuticola izolatı (serker) (KX931424) ile %99,1-98,9 oranında identik bulunmuştur. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez tatlı su kefalinde (Squalius cephalus) bulunan P. cuticola izolatlarının moleküler ve filogenetik karakterizasyonları ortaya konulmuştur.