Immunohistochemical Localization of S100 Protein in the Pre-pubertal and Pubertal Angora Rabbits Testis and Epididiymis


Beyaz F., Küçük Bayram G., Alan E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.79-84, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

S100 proteins are calcium binding proteins which play an important role in various cellular activities,

interacting with different target proteins. There is no available information about the localization of S100 protein in the

testis and epididymis of Angora rabbit. The testis and epididymis patterns taken from six, three months (pre-pubertal

stage) and six, eight months (pubertal stage) healthy, white Angora rabbits formed the material of our study. For the

determination of the localization of S100 protein, a strept-ABC immunohistochemical staining procedure was applied.

In the pre-pubertal rabbit testis, S100 positive immunoreactivity was only determined in the Sertoli cells of seminiferous

tubules and some Leydig cells in intertubular regions. In the pubertal rabbit testis, S100 positive immunoreaction was

shown in the Sertoli cells in seminiferous tubules, modified Sertoli cells in the terminal segment and epithelium of

tubulus rectus. In conclusion, the cellular localization of multifunctional S100 protein in Angora rabbit testis is similar to

the testis of pig and ruminants rather than testis of laboratory animals, primates and carnivore.

Key Words: Angora rabbit, epididiymis, S100 proteins, testis.

Çalısma, ülkemize has bir kültür hayvanı ve bilinen en eski tavsan ırkı olan Ankara tavsanının pre-pubertal ve

pubertal dönem testis ve epididimislerinde S100 proteinin varlıgını ve lokalizasyonunu immunohistokimyasal olarak

belirlemek amacıyla planlanmıstır. Çalısmanın materyalini, altısı üç aylık (pre-pubertal dönem) ve altısı da sekiz aylık

olan (pubertal dönem) toplam on iki adet saglıklı, beyaz Ankara tavsanından alınan testis ve epididimisler olusturdu.

S100 proteinin lokalizasyonunun belirlenmesi amacıyla strept-ABC immunohistokimyasal boyama teknigi uygulandı.

Pre-pubertal dönemdeki tavsan testislerinde, seminifer tubül duvarındaki hücrelerden sadece Sertoli hücreleri ile intertubüler

alanlarda bazı Leydig hücrelerinde S100 pozititivesi belirlendi. Pubertal dönemdeki tavsan testislerinde ise,

seminifer tubülusların duvarındaki Sertoli hücrelerinde, terminal segmentin modifiye Sertoli hücrelerinde ve tubulus

rektus epitelinde S100 pozitif immunreaksiyon gözlendi. Multifonksiyonel özellikteki S100 proteinin Ankara tavsanı

testislerindeki hücresel lokalizasyonunun laboratuvar hayvanları, primatlar ve karnivorlardan daha çok domuz ve ruminant

testislerine benzerlik gösterdigi sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ankara tavsanı, epididimis, S100 proteini, testis.