EVOLUTION OF SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Yıldız E.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.75, pp.2556-2562, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

The concept of sustainable tourism management is a term derived and developed from the concept of development and the use of the idea and principles of sustainable development in the tourism sector. In other words, it is a concept that includes the implementation stage, starting from the planning stage, when all types of tourism are realized in the regions where they exist. The main purpose of this study is to reveal the necessity of carrying out the development policies and plans of sustainable tourism management according to tourism 4.0 today. A detailed literature review of the research conducted in this direction in the literature by examining different perspectives and approaches to content analysis revealing the concept of Sustainable Tourism Management Tourism Management with the concept of how to evrillesecebi 4.0 can qualitatively discussed. At the end of the study, it was predicted that the concept of sustainable tourism management could naturally turn into the concept of tourism 4.0 management, with the reference of tourism 4.0 in the future studies of sustainable tourism management.

Keywords; Sustainable Tourism Management, Sustainability, Tourism 4.0.

ÖZET

Sürdürebilir turizm yönetimi kavramı kalkınma kavramından türetilmiş ve geliştirilmiş, sürdürülebilir kalkınma fikrinin ve ilkelerinin turizm sektöründe kullanılması oluşturulmuş bir terimdir. Yani tüm turizm çeşitlerinin var oldukları bölgelerde gerçekleştirilmelerinde planlama aşamasından başlayarak uygulanma aşamasını içeren kavramdır. Bu çalışmanın temel amacı, günümüzde sürdürülebilir turizm yönetiminin gelişim politika ve planlarının, Turizm 4.0 göre gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, araştırmada ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış ve literatürdeki farklı bakış açılarını ortaya koyan yaklaşımlar içerik analizi ile incelenerek, sürdürülebilir turizm yönetimi kavramının turizm 4.0 yönetimi kavramına nasıl evrilleşecebileceği nitel olarak ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda, sürdürülebilir turizm yönetiminin geleceğe yönelik çalışmalarında, Turizm 4.0’ı referans almasıyla, sürdürülebilir turizm yönetimi kavramının, turizm 4.0 yönetimi kavramına doğal olarak dönüşebileceği öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler; Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Turizm 4.0.