Kâdî Abdülvahhâb el-Bağdâdî’nin Hayatı ve “el-Ahkâmu’l-Hamse” ile İlgili İki Risâlesi


GÜRKAN M.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.337-350, 2007 (Peer-Reviewed Journal)