YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN BİNALARDAKİ ISI GEÇİŞİNE ETKİSİ


Creative Commons License

AYATA T.

ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

Vegetation has been used on building roofs and walls since ancient times, with the most famous example of the Babylonian gardens in Mesopotamia. More recently, a widespread use of roof vegetation has significantly increased in the last couple of years. Greenroofing in the World is a burgeoning industry. With the spread of greenroofing comes the need to understand and predict the thermal effects associated with adding a soil and vegetation layer to a building envelope. Understanding sensible heat fluxes at surfaces covered with a plant material is challenging because the surface is rough and porous. Moreover, surface temperature distribution is not homogeneous because the leaf temperature depends on many factors such as sensible and latent heat transfer, which change depending on several environmental parameters. The vegetation layer behaves as an attenuator of heat fluxes in a green roof. Thus, the main purpose of the present paper is to give a model for sensible heat flux calculations at a green roof with different convection conditions, and this study quantified sensible heat fluxes at green roof for different environmental conditions. In addition, different theoretical and semi-empirical methods are compared with experimental sensible heat flux data.

Yeşil çatı sistemleriyle, bina üzerindeki büyük sıcaklık alanlarının ortaya çıkardığı bina çatısından oluşan ısı kazançlarının önüne geçilebilir ve binanın konfor şartlarına getirilmesi veya konfor şartlarının korunması mümkündür. Zamandan bağımsız enerji dengesi yaklaşımı yeşil çatılardan ısı akısının modellenmesi için tavsiye edilmektedir. Yeşil çatının enerji dengesi hesaplamalarını yapmak için, bitki örtüsüne gelen net ışınımı, gizli ve hissedilir ısı akılarını ve toprak tabakasına olan ısı iletiminin bilinmesi gerekir. Bitkiden olan hissedilir ısı akısının hesaplanması, bitki yüzeyinin pürüzlü olması ve sıcaklığın, sadece hissedilir ısı akısının değil gizli ısı akısının da fonksiyonu olmasından dolayı oldukça güçtür. Yeşil çatının ısıl davranışını anlama konusunda birçok deneysel ve teorik çalışma mevcuttur. Bu çalışmada yeşil çatının ısıl davranışını anlamak üzere değişik teorik modeller incelenmiştir. Yeşil çatı sistemlerinin Türkiye’de de yavaş yavaş kullanıma girdiği de düşünülerek yeşil çatının yurdumuz atmosfer şartlarına göre performansının değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Yeşil çatı ve rüzgar karşısındaki ısıl durumunun belirlenmesi gelecekte ülkemizde ve dünyada yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu çalışma, bu hesaplamalar için uygulanabilecek temel yaklaşım ve yöntemlerin değerlendirmesini içermektedir.