Çelik özelliklerinin ve IBA Dozlarının Pepino (Solanum muricatum Ait) Çeliklerinin Köklenmesine Etkileri


Karaca F., Kıyga Y., YETİŞİR H.

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 04 May 2010, vol.1, no.1, pp.619-624

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.619-624
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, effect of cutting diameter and Indole Butyric Acid (IBA) doses on rooting of pepino (Solanum muricatum Ait ) cv. Miski  was investigated. Cuttings prepared in three different diameters (2,5-2,99 mm; 3,0-3,49 mm; 3,50-4,00 mm) from one year old pepino shoots  were used. Four different IBA doses (250, 500, 750, 1000 ppm) were applied to cutting for 10 seconds. Mist propagation system was set 10 second misting/h at 25 °C. Cuttings were planted in perlite for 20 days under the mist propagation. After 20 days, rooting level (1-5 scale), root number, number of root longer than 2 cm and root fresh weight were determined. Effect of cutting diameter was found significant on root fresh weight while rooting rate, root number and number of root longer than 2 cm were not significantly affected by cutting diameter.   Number of root was not significantly affected by IBA application while other parameters were significantly affected by IBA applications. It was concluded that 250 ppm IBA application is the most suitable dose for rooting of pepino cuttings and the most suitable cutting diameter is 2,5-3.0 mm for pepino seedling production.

Bu çalışmada, çelik çaplarının ve İndol Butirik Asidin (IBA) farklı dozlarının Miski pepino (Solanum muricatum Ait) çeşidinin çeliklerinde köklenmeye etkisi araştırılmıştır. Bir yıllık pepino dallarından 3 farklı kalınlıkta (2,50-2,99 mm, 3,0-3,49 mm, 3,50-4,00 mm) hazırlanan çelikler kullanılmıştır. Çeliklere 4 farklı (250, 500, 750, 1000 ppm) IBA konsantrasyonu 10 sn süre ile uygulanmıştır. Köklendirme ünitesi 25oC’de, saatte 10 sn sisleme yapacak şekilde ayarlanmıştır. Hazırlanan çelikler perlit ortamına dikilmiştir. Çelikler 20. günün sonunda sökülerek, köklenme oranına göre (1-4 skalasına) görsel değerlendirme yapılmış, kök sayısı, 2 cm den uzun kök sayısı ve kök taze ağırlıkları alınmıştır. Çelik çaplarının etkisi köklenme durumu, kök sayısı ve 2 cm den uzun kök sayısında önemli bulunmazken, kök ağırlıklarında önemli bulunmuştur. IBA dozlarının köklenme üzerine etkisine bakıldığında ise kök sayısı bakımından istatistiksel olarak fark belirlenemezken, ölçülen diğer parametreler açısından istatistiksel olarak fark belirlenmiştir. Sonuç olarak 250 ppm IBA dozunun pepino çeliklerinin köklendirilmesi için en uygun doz olduğu saptanmıştır. Köklenme için en uygun çelik çap ise 2,50-3,00 mm aralığında bulunmuştur.