EKONOMĠDE KADINLAR: 21.YÜZYILDA BAġARILAR VE ZORLUKLAR


Khan M.

Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİ – Elif DENİZ ŞAFAK – Emel TANYERİ MAZICI – Hülya ARGUNŞAH – Jale METİN KIYICI – Masreka KHAN – Zeynep ÖLÇÜ DİN, Editör, Efe Academy, İstanbul, ss.211-224, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Efe Academy
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.211-224
  • Editörler: Asuman GÖLGELİ – Elif DENİZ ŞAFAK – Emel TANYERİ MAZICI – Hülya ARGUNŞAH – Jale METİN KIYICI – Masreka KHAN – Zeynep ÖLÇÜ DİN, Editör