Тил илиминде сөз жасоо маселесинин изилдениши


Çelik F.

К.Карасаев атындагы БГУнун жарчысы, no.31, pp.23-25, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : К.Карасаев атындагы БГУнун жарчысы
  • Page Numbers: pp.23-25