Kök Haya (Hakasya) Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar


AYDIN E.

GAZİ TÜRKİYAT, cilt.14, ss.41-46, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: GAZİ TÜRKİYAT
  • Sayfa Sayısı: ss.41-46

Özet

Özet

                Yenisey veya Sayan bölgesi yazıtları ilk bulunan runik harfli yazıtlardır. Bugüne değin çok sayıda yazıt bulunmuş ve son bilgilere göre bunların sayısı 250 civarındadır. Bu makalede Hakasya bölgesi yazıtlarından olan ve numaralandırılmamış yazıtlar grubunda yer alan Kök Haya Yazıtı üzerinde durulacaktır. Daha önce İ. L. Kızlasov tarafından yayımlanmış olan yazıt, Kızlasov’un verdiği runik çizimden hareket edilerek yeniden okunup anlamlandırılacak, makalenin son bölümünde ise yazıtta geçen kimi sorunlu sözcükler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Runik, Eski Türk Yazıtları, Yenisey Yazıtları, Kök Haya Yazıtı.

Abstract

The Yenisei or Sajan inscriptions are first found runic letter inscriptions. So far, numerous inscriptions were found, and according to recent figures reached the number of inscriptions on almost 250. In this work, some explanations on the Kök Haya be made inscription, which is located on the Khakassia territory under the unnumbered inscriptions. The previously published by İ. L. Kızlasov inscription is read from the runic drawing starting again and interpreted. In the last part of the article, some lying on the inscription problematic words future tense.

Key words: Runic, The Old Turkic Inscriptions, Yenissei Inscriptions, Kök Haya Inscription.