Behçet Hastalığında Venöz Tutulum:Pulmoner Embolizmden Anevrizmalara Potansiyel tehlikeler


TUNÇAY A. , AKÇALI Y., BORLU M. , OĞUZ S., ÖZBEK A. , ÜNLÜ İ. , et al.

4.ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 9 - 11 January 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye