Okunabilirlik Kavramına Yönelik Bir Derleme Çalışması


ÇOBAN A.

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.9, pp.96-111, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.96-111

Abstract

Recentlythe readability has been subjected todifferent studies. The purpose of this study is to review studies related withthe readability in Turkey.  And also providing a bibliography to researchers interested in readability with this study was aimed.In this way, considering the studies of readability can be followed developments on the issue discussed ways in which to be seen and be able to be discussed in the light of this study. In this study, sixdissertations including doctoral and master’s thesis and nineteen articles published before about readability were evaluated. Firstly, they are summarized one by one, and then the information was given in terms of the author of the study, study field, study sample, readability formulas used in them and the where study published.

Keywords: Readebility, readebility formula, readeblity in Turkey.

Okunabilirlik, son zamanlarda farklı disiplinlerden birçok çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okunabilirlik ile ilgili farklı disiplinlerde yapılan çalışmaları derlemektir. Bir derleme denemesi olan bu çalışmayla okunabilirlik ile ilgilenen araştırmacılara bir kaynakça sunmak hedeflenmiştir. Bu derleme sayesinde yapılan çalışmalar araştırmacılar tarafından gözlemlenerek konuyla ilgili gelişmeler takip edilebilecek, okunabilirliğin hangi açılardan ele alındığı görülecek ve bu çalışmalar ışığında okunabilirlik konusu bütüncül bir bakış açısıyla ele alınabilecektir. Çalışmada okunabilirlik ile ilgili yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinden oluşan altı tez ve on dokuz bilimsel makale ele alınarak değerlendirilmiştir. İncelenen bu çalışmalar ilk etapta tek tek özetlenmiş daha sonra bu çalışmaların kim tarafından yapıldığı, tipi, alanı, örneklem düzeyi, yayınlandığı yer ve çalışmada kullanılan okunabilirlik formülü kategorileştirilerek tablolaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okunabilirlik, okunabilirlik formülleri, Türkiye’de okunabilirlik