Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi


Creative Commons License

Altıntaş H. , Çetintaş H.

American Anthropologist, no.36, pp.33-56, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : American Anthropologist
  • Page Numbers: pp.33-56

Abstract

This paper aims to examine long-run and the causal relationships between economic

growth, export and human capital in Turkey by using VAR analysis and Granger causality tests

over the period 1996–2007. Our findings indicate that a positive and significant long-run relationship

exists between economic growth, export, physical capital formation and human capital.

Moreover, no direct Granger effect of human capital on economic growth has been found, human

capital fosters economic growth in an indirect way for a reason that human capital contributes to

export and physical capital formation. Empirical results show that there is a trade effects on

growth and export-led growth hypothesis

Bu çalışma, 1970–2007 dönemi yıllık veriler kullanarak Türkiye’de beşeri sermaye, sabit

sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme ve değişkenler arasındaki

nedensellik ilişkilerini test etmeyi amaçlamaktadır. Ampirik uygulamada ekonomik büyüme,

beşeri sermaye, sabit sermaye ve ihracat arasında uzun dönemde pozitif ve istatistiksel olarak

anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca beşeri sermayenin ekonomik büyüme

üzerinde doğrudan Granger etkiye yol açmadığı, beşeri sermayenin sabit sermaye ve ihracata

katkıda bulunarak dolaylı bir şekilde ekonomik büyümeyi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde

edilen ampirik sonuçlar büyüme üzerinde dış ticaretin etkili olduğu ve böylece ihracat odaklı

büyüme hipotezinin geçerli olabileceğini göstermiştir.