Normal, fazla kilolu ve obez bireylerde Izumo-1 sperm yüzey reseptörünün ekspresyon düzeyinin karşılaştırılması


Göktepe Ö., Önder G. Ö. , Cantürk Tan F. , Göktepe Ö. , Ekmekçioğlu O. , Şatır Başaran G. , ...Daha Fazla

14.Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.68-69

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.68-69

Özet

Aşırı kilo ya da obezite tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya başlamıştır. Son zamanlarda bazı çalışmalarda artmış beden kitle indeksi (BKİ)’nin semen parametreleri ve sperm kalitesi üzerine olumsuz etki edebileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada normal, fazla kilolu ve obez bireylerde sperm kalite düzeyleri arasındaki farklılıkları, sperm-yumurta füzyonunda görev alan Izumo-1 sperm yüzey reseptörünün ekspresyon düzeylerini ve artmış BKİ’nin sperm DNA’sı üzerine olası etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.