Visualizing the History of Turkish Miniature Art With Infographics


Şahin C., Biçer Ş.

TURAN-SAM , vol.13, no.49, pp.262-270, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 49
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: TURAN-SAM
  • Page Numbers: pp.262-270
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

   The roots of Turkish miniature history date back approximately to the 8th century. Although the visuals and data that can be accessed for such a wide period of time are mostly examined in separate publications and in certain sections, there is no study that enables to see the general historical course in which the visuals and information are together. The main Turkish,Iranian and Arab civilizations and their accessible miniature history and images were brought together with infographic studies in the doctoral thesis named “Infographic Display of the History of Miniature from the 8th Century to the Present" study, which was set out to fill this gap in the
literature. In these infographics, the manuscripts and works produced by each state in certain years have been transformed into a visual that can be traced along with their visual and
information.

    In this article adapted from the doctoral thesis, the production process of infographics is tried to be explained. It consists of reviewing the literature, organizing information, drawing
infographics on paper, transferring these drawings to the digital media and finalizing the study by arranging them in accordance with the infographic design.

    Türk minyatür tarihinin kökleri yaklaşık olarak 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Böylesine geniş bir zaman dilimine ait ulaşılabilen görseller ve veriler çoğunlukla ayrı yayınlarda, belirli bölümler şeklinde ele alınarak incelenmişse de görsellerin ve bilgilerin bir arada olduğu genel tarihi seyri aynı anda görmeyi sağlayan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Literatürde görülen bu eksikliği gidermek amacıyla yola çıkılan “8. Yüzyıldan Günümüze Minyatür Tarihinin İnfografik Gösterimi” isimli doktora tezi çalışmasında belli başlı Türk, İran, Arap, Moğol ve Hint uygarlıkları ve onların ulaşılabilen minyatür tarihi ve görselleri infografik çalışmalarla bir araya getirilmiştir. Bu infografiklerde her bir devletin belirli yıllarda ürettiği eserler, görsel ve bilgileriyle birlikte tarihi gelişiminin izlenebileceği bir görsele dönüştürülmüştür.

    Doktora tezi çalışmasından uyarlanan bu makalede, infografiklerin üretim süreci açıklanmaya çalışılmıştır. Literatür taramasının yapılması, bilgilerin düzenlenmesi, kağıt üzerinde infografiklerin eskizinin yapılması, bu eskizlerin dijital ortama taşınması ve infografik tasarımına uygun şekilde düzenlenerek çalışmanın sonlandırılması aşamalarından oluşmaktadır.