Oelsner- Arû İmar Planının Hazırlık Süreci, 1944-1945: Kayseri Vilayet Gazetesi Haberlerinin Analizi


Creative Commons License

Sönmez F., Arslan Selçuk S.

Online Journal of Art and Design, vol.9, no.4, pp.78-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Online Journal of Art and Design
  • Journal Indexes: Art Source, Design & Applied Arts Index
  • Page Numbers: pp.78-98
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Erken Cumhuriyet Dönemi kent imar plan yaklaşımları hakkında bilinmeyene odaklanmıştır. Ulus devletin modernleştirilmesi sürecinde kent makroformunda batı normlarını öne çıkaran arayışlar ve Kayseri ili özelinde bu değişime ve dönüşüme uyumlanma politikalarının bir parçası olarak hayata geçirilmiş olan Oelsner-Arû imar planı (1944-1945) incelenmiştir. Bu bağlamda, planlama sürecinden başlayarak yerel yönetimler ve teknik elemanlar ile kentin ileri gelenlerinin bu sürece dahil oluşları ve aktif katkıları araştırılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bir belgelik oluşturma çabası olarak da değerlendirilebilecek çalışmada, dönemin az sayıdaki süreli kaynaklarından biri olan Kayseri Vilayet Gazetesi’nin konuya ilişkin seri yazılarına başvurulmuştur. 1944-1946 yılları arasındaki gazete haberleri sistematik olarak taranmış ve ilgili literatürle örtüştürülerek makalenin kuramsal altlığı oluşturulmuştur. Çalışmada yöntem olarak söz konusu gazete metinleri üzerinden veri toplama, doküman analizi ve nitel yönelimli içerik analizi gibi nitel teknikler kullanılmıştır. Böylelikle dönemin özgün metinleri üzerinden Oelsner-Arû imar planının hazırlık sürecinin bilinmeyen yönleri ortaya çıkarılmış ve Erken Cumhuriyet Dönemi planlama yaklaşımının yerel ölçekteki bir örnek üzerinden çözümlemesi yapılmıştır. Veriler ışığında, toplumun kente ve planlamaya bakış açısıyla kent planlamasının teknik elemanlar ve ilgili yerel yönetimce nasıl algılandığı konusu da yorumlanmıştır.