İdarenin Mali Sorumluluğu Açısından Zarar Kavramı


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.65, ss.2389-2422, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 65 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.2389-2422

Özet

İdarenin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler nedeniyle kişilerin uğradığı zararlara ilişkin tazminat sorumluluğunun şartları ve bu sorumluluğun hukuki sonuçlarının ortaya konulması bağlamında zarar, temel kavramı ve olmazsa olmaz koşulu teşkil etmektedir. Bu çalışmada zarar kavramının tanımı, unsurları ve türleri kendine has yapısı ve farklılık taşıyan özellikleri bakımından ortaya konularak idarenin mali sorumluluğunun kapsamının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca görüş ve uygulama farklılıklarının ortaya çıkarılmasında yeri geldikçe konu ile ilgili yargısal kararlardan yararlanılacaktır.

People are suffering from administrative activities. The conditions of administrative compensatory liability and the legal consequences of this liability must be determined. In this context, the damage is the fundamental concept and the indispensable condition. In this study, it was aimed to determine the scope of the compensatory liability of the administration by explaining the definition, elements and types of concept of the damage in terms of its unique structure and its distinctive features. It will also benefit from judicial decisions on the issue as it becomes available for the discovery of differences in opinion and practice.