Piyano Ensemble Türünün Tarihsel Gelişimi, İcracılık ve Çağdaş Müzik Eğitimindeki Yeri


Creative Commons License

Emınova N.

Journal of Turkish Studies, no.1, pp.175-194, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.37847
  • Title of Journal : Journal of Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.175-194

Abstract

Piyano icracılığının türlerinden biri olan ansambl icrası fenomeninin tarihsel gelişimi ve oluşum süreci konusu, 16. yüzyıldan günümüze kadar mükemmelleşmeye giden uzun yolun aydınlanması problemi takdim olunan makalenin temelini oluşturmaktadır. İncelenen icracılık türünün gelişimi, zaman içinde çok sayıda piyano düetlerinin, piyano ensemblelerinin dünya müzik kültüründe ortaya çıkmasına neden olmuş ve ayrıca bestecilik yaratıcılığında gittikçe daha fazla yeni eserler ile her türlü düzenlemelerin doğuşuna sebep olmuştur. Besteciler tarihi süreç incelendiğinde günümüze gelinceye kadar afişlerden inmeyen çok sayıda müzikal şaheserler yaratmışlardır. Bu makalede ensemble müziğinin ve piyano ensemble icracılığının gelişim yolları inceleme sürecinde, icracıların profesyonellik yolunda temel olan eğitim sisteminin oluşturulması da özellikle önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, makalede öğretmenlerin ve bazı piyanist sanatçıların yaratıcı tavsiyelerine, metodolojik gelişmelere önemli bir yer verilmiştir. Çalışmanın bu yönü makalede, Türk bestecilerin iki eserinin icracılık analizi örneğinde bazı önerilerin gösterilmesi gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bu eserler: Cemal Reşit Rey'in iki piyano için “12 Prelüd ve Füg” adlı polifonik silsilesinden 3 No' lu Füg, diğeri ise Özkan Manav'ın “İki Anadolu Ezgisi” silsilesinden 4 el Piyano Düeti için “Kesik Çayır Biçilir mi” parçasıdır. Makalede ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen çağdaş festivallerin, yarışmaların, konserler programlarında yer alan, müzisyenler ve müzik severler arasında da çok popüler olan düet ve ensemble icracılığının önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Piyano Düeti, İcracılık, Müzik Eğitimi, Piyano Metotları.