Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Uygulaması İçin Uzman Sistem Tasarımı


İbrahim A., ÖKDEM S. , ÖZTÜRK C.

III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri