Media as a Tool of Marginalization: Examples from the European and American Press of Refugees


Creative Commons License

ÖZDEMİR M., AKDAĞ M.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.10, no.1, pp.395-416, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17680/erciyesiletisim.1153273
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.395-416
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The marginalization process basically refers to the self. This situation, which starts with a psychological self process, turns into a mass form and brings with it integration with what we are. In this line the East-West dichotomy, which is one of the most important indicators of this opposition, best exemplifies the need for the other in order for one to exist. East and West are not only a geography, but they also express the way people understand and make sense of life in the world they live in. At this level, the study aims to discuss how the concept of marginalization in the world is coped with theoretically and practically through refugees, and how this issue is covered in the media. From this point of view, how the refugees migrating from Syria, Afghanistan and Ukraine are welcome and how their journey represented in the news. In the study, the news of Syria, Afghanistan and the Ukraine will be scrutinized with the content analysis technique.
Ötekileştirme süreci en temelde ben ve biz olarak algılananın dışında kalanı ifade etmektedir. Psikolojik bir benlik süreci ile başlayan bu durum, kitlesel bir forma dönüşerek biz olanla bütünleşmeyi beraberinde getirmektedir. Fakat ben ve biz dışında kalanlar ise zihinlerde sıklıkla öteki olarak kodlanmakta ve kitle psikolojisinin de devreye girmesiyle çoğunluğun azınlığı dışladığı bir durum haline dönüşmektedir. Bu sebeple öteki kavramı tarih boyunca biz ve onlar şeklinde sıklıkla ayrılarak varlığını göstermiştir. Bu karşıtlığın en önemli göstergelerinden olan Doğu-Batı ayrımı ise birinin kendini var edebilmesi için diğerine duyulan ihtiyacı en iyi şekilde örneklendirmektedir. Doğu ve Batı karşıtlığı içerisinde devam eden bu durum bir tarafta var olan yaşamların diğerini kapsamadığına işaret ederken diğer yandan bizden olmayanın bir öteki olduğunu da sıklıkla göstermektedir. Karşılıklı bir bütünleşmenin olmadığı yerde ise ayrışma ve ötekileştirme hali baş göstermektedir. Bu düzlemde çalışma, Avrupa ve Amerika basınında ötekileştirme kavramının mülteciler üzerinden nasıl ele alındığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada savaş sebebiyle farklı ülkelere giden Suriyeli, Afgan ve Ukraynalı mültecilere karşı yapılan haber içerikleri, içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Buradan hareketle çalışmada Suriye, Afganistan ve Ukrayna’dan Avrupa’ya göç eden mültecilerin Avrupa ve Amerika basınında farklı bir sunum ile ele alındığı görülmüştür.