Markanin Benliği İfade Etmesi ve Sosyal Görünürlüğünün Marka Aşkı ile İlişkisi


Creative Commons License

UYAR K., LEKESİZCAN F. S.

Business Management Studies: An International Journal, vol.5, pp.154-171, 2018 (Peer-Reviewed Journal)