FUTBOLCULARDA E VITAMINI KULLANIMININ OKSIDAN VE ANTIOKSIDAN KAPASITE ÜZERINE ETKISI


SARITAŞ N., YAZICI C.

e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik), cilt.7, ss.1, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Bu çalışmada E vitamininin futbolcularda oksidan ve antioksidan kapasite üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Çalışmada, 15 antrenmanlı futbolcudan oluşan deney grubu ve 12 erkekten oluşan kontrol grubu olmak üzere toplamda 27 erkek gönüllü olarak yer aldı.
Fiziksel özelliklerin belirlenmesi için vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi parametrelerine bakıldı. Fizyolojik özelliklerin belirlenmesi için sistolik ve diastolik kan basıncı, kalp atım hızı ve oksijen saturasyonu değerlerine bakıldı. Total antioksidan kapasite, tiyobarbitürik asit-reaktif substans, kreatin kinaz ve laktat dehidrojenaz aktiviteleri değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmada, egzersiz öncesi ve sonrası fiziksel ve fizyolojik bulgularda herhangi bir farklılık bulunmazken (P≥0.05), egzersiz öncesi kalp atım hızında anlamlı bir farklılık bulundu (p≤0.05). Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarda ise, egzersiz öncesi ve sonrası TAC, TBARS, CK ve LDH değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmadı (p≥0.05).
Sonuç olarak, antioksidan takviye sporcularda fiziksel aktivitenin tipi, süresi ve şiddetine göre oksidatif stresi azaltmak ve antioksidan kapasiteyi artırmak için faydalı olabilir. Egzersizin vitamin ve diğer antioksidan takviyelerle desteklenmesinin, oksidan kapasiteyi azaltma ve antioksidan seviyeyi yükseltmede etkili olabileceği düşünülmektedir.

In this study,investigating the effect of vitamin E on oxidant and antioxidant capacity in football players was aimed. A total of 27 volunteer men composed of 15 trained football players as supplement group and 12 men as control group participated in the study. Body weight and body mass index parameters were taken to determine physical characteristics. Systolic and diastolic blood pressure, pulse rate and oxygen saturation values were taken to determine the physiological characteristics. Total antioxidant capacity, thiobarbituric acid reactive substances, and creatine kinase and lactate dehydrogenase activities were evaluated.In the intergroup comparison, while no difference was found in physical and physiological findings between pre- and post-exercise (P≥0.05), there was a significant difference in pre-exercise pulse rate (p≤0.05). In intra- and intergroup comparisons, no significant difference was found in pre- and post-exercise TAC, TBARS, CK and LDH values (p≥0.05).In conclusion, antioxidant supplementation in accordance with the type, duration and intensity of physical activity may be beneficial for athletes in order to decrease oxidative stress and increase antioxidant capacity. It is thought that supporting exercises with vitamins and the other antioxidant supplements may be effective to decrease oxidant capacity and increase the antioxidant level.