20. YY Başlarında Kayseri Ekonomisinde Ulaştırma Sorunu ve Şaban Hami Bey'in Çözüm Önerileri


AYTEKİN H.

III. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, vol.1, pp.460-470

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.460-470
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

It is possible to observe that geographic obstacles faced by a city in its development process persist and continue to shape its current economic condition. Historical views and proposed solutions for the structural problems of the Kayseri economy are appreciated. In this context, the economic views of Şaban Hami, who was a member of the editorial board of the local Erciyes Newspaper in the years 1910 and 1912, are remarkable. He was born in Talas, received his educated in Istanbul and was appointed as the Head of Agricultural Modernization Department upon his return to Kayseri. He drew attention to the fact that products of Kayseri did not have any competitive advantage in the market due to the transportation problem. As a solution, he stated the necessity of specializing in agricultural products that are small in volume but high in market value. He apparently developed an approach that can be assessed in the context of the theory of comparative advantages.  In this study, I aim to evaluate the originality of the contribution of Şaban Hami’s views on the studies of the economic history and the development of the economic thought in Kayseri. Since he did not publish any work individually, his newspaper articles are acknowledged as documents reflective of his views. 

Şehirlerin gelişme sürecinde karşılaştığı coğrafi engellerin tarihsel olarak devamlılık taşıdığı ve güncel iktisadi görünümünü şekillendirmeye devam ettiği görülmektedir. Kayseri ekonomisinin yapısal sorunlarına ilişkin tarihi görüşlerin ve çözüm önerilerinin kıymeti anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, 1910 ve 1912 yıllarında yerel olarak yayımlanan Erciyes gazetesinin yayın kurulu üyesi olan Şaban Hami Bey’in iktisadi görüşleri dikkat çekici bulunmaktadır. Talas’ta doğan ve İstanbul’da aldığı eğitimin ardından Fen Müdürü olarak Kayseri’ye geri dönen Şaban Hami Bey; Kayseri‘de üretilen malların ulaştırma sorunu sebebiyle pazarda rekabet üstünlüğüne sahip olamadığına dikkat çekmektedir. Çözüm olarak; hacmen az yer kaplamakla birlikte piyasa değeri yüksek olan tarım ürünlerinde ihtisaslaşmanın gereğini dile getirmiştir. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi çerçevesinde değerlendirilebilecek bir yaklaşım geliştirdiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, Şaban Hami Bey’in belirttiği fikirlerin Kayseri İktisat tarihi çalışmalarına ve Kayseri’de iktisadi düşüncenin gelişimine yaptığı katkının özgünlüğü değerlendirilmektedir. Kendisine ait ayrıca yayınlanmış bir eser bulunmadığı için; gazetedeki yazıları, kendisinin fikirleri ile ilgili belge olarak kabul edilmiştir.