Bireysel ve takım sporcularının maksimum inspirasyon basıncının karşılaştırılması


Koç M. , Adıgüzel N. S. , Sarıtaş N.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.465-466

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.465-466

Abstract

Giriş ve Amaç; Sporcular, antrenman ve müsabakalarda üst düzey performans göstererek rakiplerine üstünlük kurmayı hedeflemektedir. Sporcuyu başarıya ulaştıran etkenlerin başında yaptığı spor branşına yönelik dayanıklılık, kuvvet, sürat ve esneklik gibi temel motorik özelliklerin iyi olması gelmektedir. Ayrıca sporcunun solunum-kas fonksiyonlarının yeterli düzeyde olması performansını artırmaktadır. Bu çalışma ile de bireysel ve takım sporcularının maksimum inspirasyon gücünü belirlemek, bireysel ve takım sporcularının maksimum inspirasyon basınçlarını karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem; Spor lisesinde okuyan, halen aktif olarak spor yapan ve son bir yıl içerisinde her hangi bir nefes darlığı astım, koah gibi solunum problemi olmayan (5 hentbol, 33 futbol, 6 voleybol) 44 takım sporu sporcusu ile 30 bireysel spor yapan (8 savunma sporları, 8 güreş, 10 atletizm, 4 badminton) toplam 74 erkek sporcu çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Gönüllü bireyler yaptıkları spor branşına göre bireysel (n=30) ve takım (n=44) sporcusu olarak iki gruba ayrıldı. Gönüllü bireylerin yaş, boy ve vücut ağırlığı ortalamaları: Takım sporu yapan bireylerde 16,05±0,68 yıl, 173,82±5,1 cm ve 62,23±7,56 kg, Bireysel spor yapan bireylerde ise; 16,10±0.71 yıl, 173,82±7,5 cm ve 61,83±7,06 kg’dir. Gönüllü bireylerin inspirasyon basınç testleri yaş, boy, ve vücut ağırlığı değerleri belirlenerek Power Breathe K5 cihazı ile gerçekleştirildi. Tüm verilerin istatistiksel işlemleri bilgisayar ortamında SPSS 25 istatistik paket programı ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Bireysel spor branşlarında maksimum inspirasyon basıncı ortalama 63,09±11,80 CmH20 olarak tespit edilirken, takım sporu branşında maksimum inspirasyon basıncı ortalama 56,18± 7,33 CmH20 olarak tespit edilmiştir. Bireysel ve Takım sporu yapan sporcuların maksimum inspirasyon basınçlarının karılaştırılmasında bireysel spor branşları lehine istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. (p<0.05). Sonuç olarak; Bireysel spor branşı ile uğraşan bireylerin inspirasyon basınç ortalamalarının takım sporu yapan bireylerinkinden yüksek olması; Sportif verimliliğin ve performansın takım sporu yapanlarda bireysel spor yapanlara göre tamamen takımın performansına ve sportif verimliğine bağlı olmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir.