İç Anadolu Bölgesi’nde Sebze Tarımı ve Potansiyeli. İç Anadolu Bölgesi


SARI N., ARAS V., SOlmaz İ., YETİŞİR H. , Paksoy M., Türkmen Ö.

I. Tarım ve Gıda Kongresi., Niğde, Turkey, 2 - 04 October 2013, vol.1, no.1, pp.555-556

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.555-556

Abstract

Vegetable production and potential of Middle Anatolian Region which is one of the seven geographical regions of Turkey were examined in this study. Vegetable production, production areas, average yields and the general status of vegetable growing were mentioned in 13 cities which comprise the region.

Vegetable production in the world is 1 090 425 003 tonnes on 56 773 676 ha area and Turkey is one of the most important producer countries with 27 406 658 tonnes on 1 084 007 ha area. Eventough Middle Anatolian region is not at the leader position for vegetable production, it has a significant place in carrot, onion, tomato, melon, watermelon, cabbage, cucumber, bean and squash production. Especially in carrot and tomato Konya and Ankara, in onion Ankara and Eskişehir, in melon Ankara and Çankırı, in watermelon Ankara and Karaman, in cabbage Niğde and Karaman, in cucumber Konya and Eskişehir, in bean Karaman and Konya, in squash Ankara and Konya are the leaders in production. In case of vegetable genetic resources this region presents an important genetic diversity in snack seed squash, melon, carrot and bean species.

This region has an important potential for developing vegetable production by increasing the irrigation facilities, collecting genetic resources and prompting them to breeding, increasing organic farming lands and greenhouse areas in geothermal regions and seed production.

Bu çalışmada, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan İç Anadolu Bölgesi, sebze üretimi ve potansiyeli bakımından irdelenmiştir. Bölgeyi oluşturan 13 farklı ilin sebze üretim miktarları, üretim alanları, ortalama verimleri ile sebze tarımının genel durumu konularına değinilmiştir.

Dünyada 56 773 676 ha alanda, 1 090 425 003 ton sebze üretimi yapılmakta olup, Türkiye 1 084 007 ha alanda 27 406 658 tonluk üretimi ile dünyada önemli sebze üretici ülkeler arasındadır. İç Anadolu Bölgesi, sebze üretim miktarı bakımından her ne kadar lider konumda olmasa da; havuç, soğan, domates, kavun, karpuz, lahana, hıyar, fasulye ve kabak üretiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle havuç ve domateste Konya ve Ankara, soğanda Ankara ve Eskişehir, kavunda Ankara ve Çankırı, karpuzda Ankara ve Karaman, lahanada Niğde ve Karaman, hıyarda Konya ve Eskişehir, fasulyede Karaman ve Konya, kabakta (Sakız) ise Ankara ve Konya illeri üretimde ilk sıraları almışlardır. Sebze gen kaynakları açısından çerezlik kabak, kavun, havuç, fasulye, lahana türlerinde bu bölgemizde önemli genetik çeşitlilik bulunmaktadır.

Bölgede sulama olanakların arttırılması ile sebze üretiminin geliştirilmesi, gen kaynaklarının toplanarak ıslaha yönlendirilmesi, organik tarım alanlarının ve jeotermal bölgelerde seracılık alanlarının arttırılması ile sebze tohum üretimleri için bölgenin önemli potansiyeli bulunmaktadır.