Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mühendis ve Mühendislik Algılarının ve Yöntem Olarak Mühendislik-Dizayna Bakış Açılarının İncelenmesi


MARULCU I., Sungur K.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.13-23, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-23

Abstract

The aim of this study is to examine preservice elementary science teachers' perspectives on engineering-design as context. Survey was used as a data collection method in the research. The survey included Likert scale multiple choice questions, open-ended questions and a drawing question. The subjects of the study were 44 preservice elementary science teachers who were senior students at Erciyes University, College . The subjects were asked to answer questions about Importance of engineering, familiarity with engineering, characteristics of engineering, and characteristics of engineers. In addition, pre-service teachers were asked to draw about engineers to make a detailed analysis of their cognitive backgrounds. The results was evaluated by a coding system. In the light of this study, teachers' perceptions of engineering, engineers and engineering-design as an instructional context were determined.

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendisli ve mühendislik algılarını ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette Likert tipi çoktan seçmeli, açık uçlu sorulardan veve birserbest çizim sorusu kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, 2011-2012 akademik yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Bilgisi Öğretmenliği bölümünde son sınıfta öğrenim gören 44 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından Mühendisliğin Önemi, Mühendisliğe Aşinalık, Mühendisliğin Özellikleri, Mühendislerin Özellikleri ile ilgili soruları cevaplamaları istenmiştir. Ayrıcaöğretmen adaylarının mühendislik-dizayn ile ilgili serbest çizim yapmaları istenerek bilişsel altyapılarının değerlendirilmesi sağlanmıştır ve sonuçlar kodlama sistemiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın ışığında öğretmen adaylarının mühendisliğe ve mühendislere ilişkin algıları mühendislik-dizaynı yöntem olarak nasıl gördükleri belirlenmiştir.