Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki İstenmesinin Sebepleri


Amuk M. , Yılmaz S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.4, pp.543-549, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17567/ataunidfd.578078
  • Title of Journal : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.543-549

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, diş hekimliği fakültemizde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleme istek sebeplerinin belirlenmesi, sınıflandırılması ve buna göre hangi sebeplerin daha yaygın olarak KIBT görüntüleme gerektirdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na KIBT görüntülemesi için başvuran hastaların arşiv kayıtlarından alınan 21953 adet KIBT istek formu retrospektif olarak değerlendirildi. İstek yapılan maksillofasiyal bölgeler (maksilla, mandibula, maksilla-mandibula, temporomandibular eklem, paranazal sinus) kaydedildi. Bu kayıtlar istek sebepleri olan lezyon, gömülü diş, implant, travma, ortodonti ve diğer nedenler olarak 1-6 arasında kodlandı. Hastaların hangi kliniklerden yönlendirildiği, cinsiyet ve yaş dağılımlarına göre çekilen KIBT sayıları tablo haline getirildi. Veriler tanımlayıcı istatistik yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 21953 KIBT görüntüsünün %39,39’u erkek, %60,61’i kadın bireylere aittir. Tüm KIBT istek nedenlerinde implant değerlendirme sebebi %33,38 ile ilk sırada yer aldı. Sadece mandibuladan yapılan isteklerde gömülü diş sebebi ilk sıradayken sadece maksillanın görüntülenme nedenlerinde ise implant değerlendirilmesinin ilk sırada olduğu görüldü. Tüm istek formları içinde lezyon değerlendirmesinin oranı %12,92 olarak kaydedilirken, gömülü diş değerlendirmesi %32,43, paranazal sinus değerlendirmesi %4,5 ve TME değerlendirmesi ise %3,82 olarak kaydedildi.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları KIBT görüntülenmesinin en fazla implant planlaması için istendiğini gösterdi. Ayrıca KIBT isteklerinin bölümlere göre dağılımları hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, KIBT, Radyoloji

Reasons for Requesting Cone Beam Computed Tomography Examination

in a Faculty of Dentistry

Abstract

Aim: In this study, it is aimed to determine and categorize the reasons for Cone Beam Computed Tomography (CBCT) imaging requests in our faculty of dentistry; accordingly, to analyze which reasons require CBCT imaging more often. 

Material and Methods: 21953 CBCT request forms, obtained from the archive records of the patients who were admitted to Erciyes University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Radiology for CBCT imaging, were evaluated retrospectively. Requested maxillofacial regions (maxilla, mandibula, maxilla-mandibula, temporomandibular joint, paranasal sinus) were recorded. These records were coded between 1-6 for the requests, namely lesion, impacted tooth, implant, trauma, orthodontics, and other causes. Performed CBCT images are tabulated according to the clinics requesting the imaging and the distribution of patients in terms of age and sex. The data were analyzed by descriptive statistics methods.

Results: Of the 21953 CBCT included in the study, 39.39% belongs to male and 60.61% to female individuals. Among all CBCT request reasons, the evaluation of the implant was placed first with 33.38%. While among the requests made only from mandibula, the imaging of the impacted tooth was in the first place, among the requests made only from maxilla the evaluation of the implant was the most dominant reason. Among all the request forms, the ratio of lesion evaluation was recorded as 12.92%, while the impacted tooth evaluation as 32.43%, paranasal sinus evaluation as 4.5%, and the TME as 3.82%.

Conclusions: The results of the study showed that most of the CBCT images were requested for implant planning. Additionally the results provide information about the distribution of requests per clinic.

Keywords: Cone Beam Computed Tomography, CBCT, Radiology

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, KIBT