İletişim Unsurları Açısından Vahiy-Kıraat İlişkisi, , sayı: 11, s. 1-16


GÖRENER İ.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.1-16, 2001 (Peer-Reviewed Journal)