ASKERİ AMAÇLI TRENLERDE KUPLÖR MERKEZLEME PİMİ TASARIMINDA EN İYİ MALZEMENİN SEÇİMİ


Şenyiğit E. , Yurtgülü N., Demirel B. , Gökkuş Ö.

3. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, cilt.1, sa.1, ss.1-6

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-6

Özet

Demiryolu taşımacılığı sivil amaçlı olabileceği gibi askeri amaçlı da kullanılabilir. Askeri amaçlı trenlerin güvenlik nedeniyle tasarımları farklı olmalıdır. Bu nedenle tren kuplör merkezleme pimi tasarımında kullanılacak malzemenin seçimi de ayrı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada,  karar verme problemlerini çözmeyi amaçlayan yeni bir çok kriterli karar verme yaklaşımı olan çok amaçlı performans analizi (MOPA) içeren 6 farklı hibrit çok kriterli karar verme yöntemi sunulmuştur. Literatürde çok sayıda kriter ağırlığı belirleme yöntemleri bulunmaktadır. SWARA, BEST WORST, CRITIC, DEMATEL, AHP ve ENTROPI kriter ağırlığı belirleme yöntemi olarak bu çalışmada dikkate alınmıştır. Böylece SWARA-MOPA, BEST WORST-MOPA, CRITIC-MOPA, DEMATEL-MOPA, AHP-MOPA ve ENTROPI-MOPA olmak üzere 6 farklı yeni hibrit çok kriterli karar verme yöntemi elde edilmiş ve çalışmada sunulmuştur. Askeri amaçlı tren kuplör merkezleme pimi tasarımında seçilecek malzemeye karar verilmesinde dikkate alınan kriterler sırasıyla, sertlik, ömür, tokluk, maliyet, gerilme kriterleridir. Bu tasarım da kullanılabilecek malzeme alternatifleri CES yazılımından belirlenmiştir. Alüminyum, Bronz, Düşük Alaşımlı Çelik, Glidcop ve Nikel-krom alaşımı malzemeleri de alternatif malzeme olarak tespit edilmiştir. Bu malzemelerin kriter değerleri CES yazılımdan alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda askeri amaçlı trenlerde kuplör merkezleme pimi tasarımında en iyi malzeme seçimi probleminde en iyi malzemenin düşük alaşımlı çelik olduğu belirlenmiştir.