Keçilerde Sıcaklık Stresi


KALİBER M. , KOLUMAN N.

VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.150

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.150

Abstract

Nearly everly life form is affected in some way by high temperatures, and goats are no exception. Climatic environment is an important factor for livestocks which affects milk production, reproduce performance and metabolism. But it is not heat alone that causes stress to the animal. Heat stress is the combination of temperature and humidity when some crucial limit has been reached, which shuts down all bodily functions other than those critical for survival and if the necessary measures will not taken it may cause important economic losses. In this article, some important climatic environment factors are discussed which affects to the goats and touched on their negative effects, separately some solutions suggested to neutralize this negative effects.
Neredeyse tüm yaşam formları yüksek sıcaklıklardan az ya da çok etkilenmektedir ve keçiler için de bu konuda bir istisna yoktur. İklimsel çevre çiftlik hayvanlarında süt verimi, üreme performansı ve metabolizmayı etkileyebilen önemli bir faktördür. Ancak sıcaklığın tek başına hayvanlar üzerinde bir baskı oluşturduğu söylenemez. Sıcaklık stresi, sıcaklık ve nemin belirli kritik değerlerin üzerine çıktığı kombinasyonlarda, hayvanın tüm verim özelliklerini minimize etmesi ve yaşamsal fonksiyonlara ağırlık vermesi sonucu ortaya çıkan fizyolojik bir takım olayları kapsar ve önlem alınmadığı takdirde ekonomik anlamda önemli kayıplar söz konusu olur. Bu çalışmada keçiler üzerinde etkili iklimsel çevre faktörleri ve bunların hayvan üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerine değinilecek ayrıca bu olumsuz etkileri minimize etmek için kimi çözüm önerileri getirilecektir.