Tavuk üropigial bezinde holokrin sekresyon apopitoz ile gerçekleşir


Liman N. , Alan E.

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.117-118

  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.117-118

Özet

Son çalışmalar yağ bezinde holokrin sekresyonun apopitozun bir örneği olduğunu göstermektedir. Bu

çalışmanın amacı, kuşlarda özelleşmiş bir holokrin bez olan üropigial bezde yumurtadan çıkış sonrası periyodta

apopitozun varlığını ve apopitoz ile ilişki Bax ve survivin proteinlerinin lokalizasyonlarını belirlemektir.

Bu amaçla, yumurtadan çıkış sonrası dönemdeki 1, 7, 12, 30, 60 ve 150 günlük tavuklar eter anestezisi

altında sakrifiye edilerek üropigial bezleri çıkarıldı ve %10'luk formol-alkol solüsyonunda tespit edilip rutin

histolojik teknikler sonrası Paraplastta bloklandı. Bloklardan alınan kesitler Bax ve survivin spesifik antikorlar

kullanılarak strep-avidin biotin peroksidaz yöntemi ile boyandı. Ayrıca, apopitozun belirteci olan nuklear DNA

parçalanması gösteren hücreleri belirlemek için TÜNEL metodu uygulandı.

Bir günlük civcivlerde survivin ve Bax immunreaksiyonları tubullerln ve luminal epitelin germinatif ve

sekretorik katmanlarındaki hücrelerin sitoplazmalarında gözlendi. Bu periyod sırasında TÜNEL reaksiyonu

luminal epitelin dejeneratif katmanında sadece birkaç hücrede bulundu. Yumurtadan çıkışın 7. gününden 150.

gününe kadarki periyodta survivin immunreaksiyonu bezin periferal ve sentral zonların her ikisinin germinatif

katmanlarındaki hücrelerin sitoplazmalarında ve sekretorik katmanlarındaki bazı hücrelerin çekirdeklerinde

belirlendi. Germinatif katmanın hücreleri Bax proteini için zayıf homojen bir sltoplazmlk boyanma gösterirken,

her iki zonun sekretorik ve intermediyer katmanlarının hücreleri granüler sitoplazmik boyanma sergiledi.

Yumurtadan çıkışın 7. gününden sonra TUNEL-pozitif hücreler sentral zonun ve luminal epitelin sekretorik ve dejeneratif katmanlarında gözlendi. Yumurtadan çıkışın 12. gününden sonra TUNEL-pozitif hücreler perlferal

zonda da görüldü.

İnsan yağ bezinde terminal sebosit farklılaşması apopitoz ile ilişkili bir işlemdir. Tavuk üropigial bezinde

TUNEL-pozitif hücrelerin varlığı bez sebositlerinin insan yağ bezinde olduğu gibi terminal farklılaşmaları

sırasında ölümlerinden önce apopitozla ve holokrin sekresyonla elimine edildiklerini göstermektedir. Bu

çalışmada survivin ve Bax proteinlerinin yumurtadan çıkış sonrası dönemde tavuk üropigial bezinde farklı

olarak eksprese edildikleri gözlenmiştir. Bu nedenle, bizim hipotezimiz spesifik Bax/survivin ekspresyonlarının

tavuk üropigial bezinde bilhassa hücrenin farklılaşma durumunu yansıtabildiği ve survivin pozitif hücrelerin

çoğalan hücreleri, Bax-pozitif hücrelerin ise apopitoza uğrayan hücreleri temsil ettiğidir.

Anahtar Kelimeler: Apopitoz, Bax, Survivin, Tavuk, Üropigial bez

Recent studies indicate that holocrine secretion in the sebaceous gland is an example of apoptosis. The

objective of this study was to evaluate the presence of apoptosis and the localization of apoptosis-related Bax

and survivin proteins within the avian uropygial gland, a specialized holocrine secretory gland, during the

post-hatching period.

A total of 40 chickens was used, starting from the first day of hatching. Following routine histological

processing, the sections of uropygial glands were immunostained for survivin and Bax, employing primary

antibodies. Furthermore, the TUNEL method was applied for detecting apoptotic cells.

In day-old chicks, survivin and Bax were observed in the cell cytoplasm of the germinative and secretory

layers of the luminal epithelium and tubules. During this period, the TUNEL reaction was only sporadically

positive in the degenerative layer of luminal epithelium. From the 7th day to the 150th day of post-hatching,

survivin was detected in the cytoplasm of cells in the germinative layer and in the nuclei of some cells in the

secretory layer of both the peripheral (PZ) and central (CZ) zones. The cells of the germinative layer showed

weak homogeneous cytoplasmic staining for Bax, whilst the cells of the secretory and intermediate layers of

both zones exhibited granular cytoplasmic staining. After day 7, TUNEL-positive cells were observed in the

secretory and degenerative layers of the CZ and luminal epithelium. After day 12, some TUNEL-positive cells

were also seen in the PZ.

The presence of TUNEL-positive cells suggests that uropygial sebocytes are naturally eliminated by apoptosis

before their death and by holocrine secretion, as in human sebaceous glands. Specific Bax/survivin expression

patterns could reflect particular cell differentiation states in the chicken uropygial gland, and that survivinpositive

cells, in part, could represent proliferating cells, whereas Bax-positive cells may represent cells

undergoing apoptosis.

Keywords: Apoptosis, Bax, Chicken, Survivin, Uropygial gland