Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları: Türkiye'de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi


Kaplan A., Kaplan Ö., Çetin Ş.

7. INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, vol.1, pp.291-292

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-292
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Giriş: Hemşireler bireylerin sağlının korunması ve geliştirilmesinde Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım uygulamalarını kullanmaktadır. Amaç: Bu araştırma, Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım uygulamaları üzerine Türkiye’de 2010- 2020 yılları arasında yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Tarama ve seçme ölçütlerine göre çalışmada kullanılacak tezler belirlenmiştir. Türkiye Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi web sitesindeki 29 hemşirelik ana bilim dalı kontrol edilerek 2010-2020 yılları arasında yer alan 6855 tezin özetleri incelenmiştir. Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım uygulamaları alanında yapıldığı tespit edilen 392 tez hazırlanan çizelgeye göre sınıflandırılmıştır. Veriler Microsoft Excel programı kullanılarak analiz edilmiş, yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Bulgular: Yapılan hemşirelik tezlerinin büyük çoğunluğu son beş yılda yapılmış olup en çok 2019 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Tezlerin 236’sı yüksek lisans, 156’sı doktora düzeyinde ve 326’sı deneysel, 66’sıda tanımlayıcı türdedir. Çalışmaya dahil edilen tezlerinin hemşirelik alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında en çok iç hastalıkları hemşireliği alanında olduğu ve tezlerin %60.20’sinin hastalar üzerinde yapıldığı belirlenmiştir. İncelenen tezlerin en çok cerrahi müdahale, kanser ve invaziv girişimler üzerinde çalışıldığı ve yapılan uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesinde en çok ağrıya ve anksiyeteye bakıldığı saptanmıştır. Kullanılan yöntemlerin müzik (%21.68), masaj (%17.61), aromaterapi (%16.80), refleksoloji (%12.46), akupres (%12.19), sıcak-soğuk uygulama (%10.84), yoga (%4.06), reiki (%2.71), TENS (%1.08) ve akupunktur (%0.54) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: İncelenen tezler doğrultusunda her geçen yıl tezlerinin sayısı artmakta ve deneysel yöntemler daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca uygulamalar en çok hastalar üzerinde yapılmış ve cerrahi müdahaleye bağlı semptomların giderilmesinde daha çok tercih edilmiştir. Tezlerde yapılan uygulamalarının etkinliği en çok ağrının değerlendirilmesi üzerine planlanmıştır. Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım uygulamalarında en çok müzik, masaj ve aromaterapi tercih edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Terapiler, Destekleyici Bakım Uygulamaları, Hemşirelik, Tez