A Plotinian Reading of Virginia Woolf's To the Lighthouse


SÜMBÜL Y.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.17, ss.87-94, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.87-94

Özet

Virginia Woolf modernist İngiliz romancılığının öncülerinden biri ve bilinçakışı
tekniğinin önde gelen isimlerindendir. Başyapıtlarından biri olan Deniz Feneri adlı
romanı, temelde Woolf’un edebî tekniğini ve 20. Yüzyılın başındaki bir kadın yazar
olarak hayat görüşünü yansıtır. Woolf’un romandaki üç başkarakterini, Bayan Ramsay,
Bay Ramsay ve Lily Briscoe, tasviri okuyucuya bireysel, estetik ve entelektüel düzeyde
arzuların tatmini portresi sunar.
Bayan Ramsay’in doğada ve ev içi ilişkilerdeki uyum arayışı ve tanrının yaratıları
arasındaki arabulucu rolü, Plotinus’un tanrıya ulaşma konusundaki tefekkür felsefesi ile
ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda, bu makalede, Woolf’un Deniz Feneri eserindeki Bayan
Ramsay karakteri Plotinus’un sözü geçen felsefesi ışığında incelenecektir.
Virginia Woolf is one of the precursors of modernist English fiction and
a master of the technique of stream-of-consciousness. One of her masterpieces, To the
Lighthouse, basically reflects her literary technique and her vision of life as a female
writer at the beginning of the 20th century. Woolf’s portrayal of the three major characters
in the novel, Mrs. Ramsay, Mr. Ramsay and Lily Briscoe, offers the reader an understanding
of fulfillment of desires on personal, aesthetic and intellectual levels.
Mrs. Ramsay’s search for harmony in nature and the household, her role as a mediator
between God’s creations can be associated with Plotinus’s philosophy of reaching the
God through contemplation on godly creations. Thus, in this article, the character of Mrs.
Ramsay in Woolf’s To the Lighthouse will be analyzed in the light of Plotinian philosophy
in question.