Comparison of Learning Behaviour of Calves Drink MilkFrom The Bucket


Metin Kıyıcı J. , Tüzemen N.

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.109-114, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-114

Abstract

In this study the effect of breed in milk drinking behavior from bucket of calves was investigated. Twenty four Brown Swiss (15 ♂, 9 ♀) and twenty Holstein Friesian (13 ♂, 7 ♀) breed calves were used in research. The calves were weaned at 35 days of age that were monitored of the body weights, body me a s urements and behavioural traits during the experimental period. The milk drink duration of Brown Swiss calves from the bucket was longer than Holstein Friesian and males have longer drink duration than females. Taken as covariate variable the amount of milk and its effect was not significant. The behaviour of a pause and the number of the day the calves need to have help to drink and find milk bucket was also significantly (P < 0.01) affected by breed and this value was in Brown Swiss breed higher than Holstein Friesian. There were significantly positive correlation between of milk drinking duration and the number of pause during drinking (r = 0.74). Addi tionally there was  negative  correlation between the milk drinking duration and number of milkdrinking pause with weaning weight, 6. months  weight, daily weight gains  before  weaning, daily weight gains  after weaning.The  results of present study indicated that differences were found between breed in characteristics of milk drinking  behaviour from the bucket and the re were  negative  correlation growth and this  behaviour traits  of calves

Yapılan
bu çalışmada
buzağıların kovada
n süt içme davranışlarında ırk
etkisi araştırılmıştır. Araştırmada 24 baş
Esmer (15
, 9
) ve 20 baş
Siyah Alaca (13
, 7
)
ı
rk
ı
buza
ğı
kullan
ı
lm
ış
t
ı
r.
Canlı ağırlıklar, vücut ölçüleri ve davranış
özelliklerinin takibedildiği çalışmada buzağılar 35 gün yaşta sütten kesilmişlerdir.
Kovadaki sütü içme süresi Esmer
ırkı buzağılarda Siyah Alaca’dan (P < 0.01) ve erkek cinsiyetlerde dişilerden (P <
0.05)
daha uzun
bulunmuştur. İçilen
süt miktarı kovaryete değişken olarak alınmış ve etkisi önemsiz olmuştur. Duraklama sıklığı davranışı (P < 0.01) ve
buzağılara yardım edilen gün sayısında ırk etkisi önemli olmuş (P < 0.01) ve bu değer Esmer ırkında daha yüksek
bulunmuştur. Buzağıların süt içme süresi ile sütü içerken duraklama sıklığı davranışı arasında önemli pozitif yüksek
korelasyon (r = 0.74) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca süt içme süresi ve sütü içerken duraklama sıklığı ile sütten kesim
ağırlığı, 6. ay ağırlığı, s
ütten kesim öncesi
günlük canlı ağırlık artışı ve sütten kesim sonrası
günlük canlı ağırlık artışı
arasındaki korelasyonun negatif olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada kovadan süt içme davranışı özelliklerinin ırklar arasında farklılık gösterdiği ve bu davranışlar ile büyüme özelliklerinin negatif ilişkisi ortaya konulmuştur.