Nazofarenks Kanser Cerrahisinin Komplikasyonları


KÖKOĞLU K. , ŞAN F. , KÜLAHLI I.

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi, vol.7, no.1, pp.16-20, 2014 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi
  • Page Numbers: pp.16-20

Abstract

Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is the malignancy originating from nasopharyngeal epithelium. It is common in Southern China and Southeastern Asia. The most common subtype is undifferentiated carcinoma. NPC is very radiosensitive and nasopharynx is not suitable for oncologic surgery; thus, primary therapy of NPC is radiotherapy or combined chemoradiotherapy. Residual or recurrent diseases can be observed after radiotherapy. Recent studies has shown results of surgical treatment is superior to re-irradiation in cases with residual or recurrent diseases. There are different surgical approaches for NPC surgery; such as transpalatal, maxillary swing or endoscopic procedures. Surgical access to the nasopharynx has been a challenge for surgeons because of its location and proximity to the vital structures. Point of this review is to discuss the complications of NPC surgery under the light of recent studies.

Nazofarenks karsinomu (NFK), nazofarenks (NF) epitelyal hücrelerinden gelişen malign neoplazmdır. Güney Çin ve Güneydoğu Asya'da sık görülür. Büyük çoğunluğu indiferansiye karsinomdur. Bu kanser oldukça radyosensitif olduğundan ve bölge onkolojik cerrahiye pek elverişli olmadığından primer tedavisi radyoterapi ya da kombine kemoradyoterapidir. Radyoterapi sonrası rezidü ya da rekürrens gözlenebilmektedir. Rezidü ya da rekürrens hastalık durumunda cerrahi tedavi, ikinci bir radyoterapiden üstündür. NFK cerrahisinde transpalatal, maksiller, endoskopik yaklaşım gibi farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. NFK cerrahisi gerek vital yapılara komşuluğu, gerekse de bölgeye ulaşım zorluğu nedeniyle zor ve komplikasyona açık bir cerrahidir. Bu derlemenin amacı güncel literatür ışığında NFK cerrahisinin komplikasyonlarını ele almaktır.