Deneysel olarak böbrek taşı oluşturulan ratlarda yaban mersini yaprağı ekstresinin kan serum düzeyine etkisi


Creative Commons License

Yılmaz H., Ekinci N. , Nisari M. , Ömerli A., Yay A. H. , Ülger H. , ...Daha Fazla

20. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13, no.2, ss.155-156

  • Cilt numarası: 13
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.155-156

Özet

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı etilen glikol (EG) ile deneysel olarak oluşturulan böbrek taşına karşı yabani mersin yaprağının koruyucu etkisini kan serum düzeyinde test etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM:Bu çalışmada Erciye Üniversitesi DEKAM’dan temin edilen 10 haftalık erkek Spraque Dawley ratlar kullanıldı. Çalışma 28 gün boyunca metabolik kafeslerde planlandı ve bütün uygulamalar her gün yapıldı. Ratlar 4 gruba ayrıldı. Grup I’e sadece içme suyu ve rutin diyet uygulandı. Grup II’deki ratların içme suyuna %0.75 EG katıldı. Grup III’de bulunan ratların %0.75 EG ilaveli içme suyu ve gavaj yolu ile 300 mg/kg yabani mersin metanol ekstresi verildi. Grup IV deki ratlara ise sadece 300 mg/kg yaban mersini ekstresi uygulandı. Çalışma boyunca günlük içilen su ve idrarlar ölçüldü. 28. gün sonunda sakrifiye edilen ratların kanlarında bulunan kalsiyum, ürik asit, magnezyum ve kreatinin değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR:Pozitif kontrol grubunda 14-28. günler arası idrar oranı ve içilen su diğer gruplardan anlamlı derecede daha düşük bulundu (Kruskal Walih H testi p<0.05). Kandaki kalsiyum, ürik asit, kreatinin ve magnezyum değerleri incelendiğinde pozitif kontrol grubunda bu değerler %8-%12 oranında daha yüksek görülürken (Kruskal Wallis H testi p<0.05) koruyucu gruptaki bulgular kontrol grubu ile benzerdir.
SONUÇ:Deneysel olarak böbrek taşı oluşturulan ratların kan serumunda kristaller yükselmektedir. Yabani mersin yaprağı ise bu kristallerin artmasını engellemektedir. Bu proje Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından TDK-2018-8431 kodu ile desteklenmektedir.

OBJECTIVE:The aim of this study is to test the protective effect of myrtus communis leaves against kidney stone experimentally induced by EG at blood serum level.
MATERIAL and METHODS:In this study, 10 week old male rats were used. The study was planned in metabolic caves for 28 days and all practises were made every day. Rats were divided into 4 groups. Group I received only drinking water and a routine diet. 0.75% EG was added to drinking water of Group II rats. To Grup III Rats 0.75% EG was added to drinking water and 300 mg / kg of myrtus communis leaves was given. The rats in Group IV received only 300 mg / kg blueberry extract. During the study, daily drinking water and urine were measured. End of 28th day, calcium, uric acid, magnesium and creatinine levels in the blood of the killed rats were sacrifieded.
RESULT:In group 2, the urine rate and drinking water between 14-28 days were significantly lower than the other groups (Kruskal Wallis H Test p <0.05). When the blood calcium, uric acid, creatinine and magnesium values were examined, these values were found to be 8% -12% higher in the positive control group (Kruskal Wallis H Test p <0.05). The findings in the protective groups were similar to the control group.
CONCLUSION:Crystals are elevated in the blood serum of rats with kidney stones. The myrtu communis leaves prevent the growth of these crystals. This project ha been supported by Erciyes University BAP unit with TDK-2018-8431 code.