Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma


KARADÜZ A. , Akbıyık C. , Seferoğlu S.

BILIG, ss.1-22, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: BILIG
  • Sayfa Sayısı: ss.1-22

Özet

Günümüzde internet ortamında iletişim kurma alışkanlığı giderek yaygınlaşmakta, her geçen gün daha çok insan internet ortamında iletişim kurmak istemektedir. Bu ortamda iletişim kurulurken yüz yüze iletişimden farklı olan durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu araştırma öğrencilerin internet ortamındaki sohbetleri sırasında kullandıkları dili çeşitli boyutlarıyla inceleyen betimsel nitelikte bir durum çalışmasıdır. Kayseri ilinde bulunan özel bir ortaöğretim okulu bu araştırmada durum olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında anket, görüşme ve belge taraması gibi farklı kanallardan toplanan veriler çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre internet ortamında kendine özgü simgeleri veya yazım tarzı olan yazılı bir işaret dili oluşmaktadır. Öğrenciler okul günlerinde bir saatten daha az bir süreyi sohbet başında geçirirken bu süre tatil günlerinde artmaktadır. Öğrencilerin yazılı sohbetler sırasında kullandıkları dil günlük konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır. İnternet ortamında kullanılan bu dilde bazı sapmalar söz konusudur. Öğrenciler yazılı sohbetleri sırasında Türkçenin temel yazım kurallarının neredeyse hiçbirine uymamaktadırlar.