Determination of Escherichia coli O157H7 in Chicken Meats Sold in Sanliurfa Region


DİNÇOĞLU A. H. , GÖNÜLALAN Z.

Manas Journal of Engineering, vol.1, no.4, pp.52-68, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Manas Journal of Engineering
  • Page Numbers: pp.52-68

Abstract

Escherichia coli O157:H7 has been an important problem of public health in most countries of the world since 1982. This study was therefore aimed to investigate the presence of E. coli O157:H7 in chicken meat samples collected from various markets in Sanliurfa region which was located in Southern Turkey. For this purpose, 155 chicken meat samples were analyzed between September 2005 and February 2006. The samples were plated onto Cefixime Tellurite Supplement and Sorbitol Mac Conkey Agar after enrichment process. Suspected colonies were then analyzed for identification of E. coli O157:H7 as given in materials and methods section. E. coli O157 and E. coli O157:H7 were found in 9 (5.81%) and 3 (1.94%) of the total of 155 samples, respectively. The results showed that control measures should be developed to prevent contamination with this pathogen in chicken meats in this region. To our knowledge, this is the first report of isolation of E. coli O157:H7 from chicken meat samples in Southern Turkey.

Escherichia coli O157:H71982’den beri dünyanın birçok ülkesinde önemli bir halk sağlığı problemi olmuştur. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye’nin güneyinde yer alan Şanlıurfa bölgesindeki çeşitli marketlerden toplanan tavuk eti örneklerinde E. coli O157:H7’nin varlığını araştırmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 2005 Eylül ile 2006 Şubat döneminde toplanan 155 adet tavuk eti örneği analiz edildi. Zenginleştirme işleminden sonra örnekler Cefixime Tellurite Supplement içeren Sorbitol Mac Conkey Agara aktarıldı. Daha sonra şüpheli koloniler E. coli O157:H7’nin identifikasyonu için materyal ve metot kısmında belirtildiği gibi analiz edildi. Toplam 155 örneğin 9’unda (%5.81) E. coli O157 ve 3’ünde (%1.94) E. coli O157:H7 tespit edildi. Bu sonuçlar, bu bölgedeki tavuk etlerinin bu patojenle kontaminasyonunu önlemek için kontrol önlemlerinin artırılması gerektiğini gösterdi. Bildiğimiz kadarıyla, elde ettiğimiz sonuçlar Türkiye’nin güney bölgesindeki tavuk eti örneklerinden E. coli O157:H7’nin izole edildiği ilk rapordur.