Türk Vergi Hukuku’nda Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi veya İbraz Edilmemesi


Creative Commons License

Uyanık M.

Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Serbia And Montenegro, 18 - 20 May 2017, vol.1, no.1, pp.274-286

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Podgorica
  • Country: Serbia And Montenegro
  • Page Numbers: pp.274-286

Abstract

ÖZET

Defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz edilmemesi suçu, bir vergi kaçakçılığı suçu olarak düzenlenmiş ve hapis cezası öngörülmüştür. Bu suç, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, doktrinde susma hakkı kapsamında tartışılmaktadır. Susma hakkı temel hak ve hürriyetlerden bir tanesi ve adil yargılanma hakkının önemli bir parçasıdır. Çalışmamızda, bu suçun unsurları ve susma hakkı karşısındaki durumu incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukukunda Defter ve Belgelerin Gizlenmesi, Susma Hakkı.