Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat Hukuku Açısından Elektronik Delil E Delil Kavramı


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.427-454, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.427-454

Özet

ÖZET: Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi bakımından ceza muhakemesi hukukunda delil serbestisi ilkesi benimsenmiştir. Delil serbestisi ilkesi uyarınca hukuka uygun olarak elde edilmiş ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasına yarayacak her şey delil olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın konusunu da delil ve ispat hukuku açısından elektronik delil (e-delil) kavramının değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Zira modern ceza muhakemesi hukukunda eğilim, maddi gerçeğe ulaşılması için bilimsel delil aşamasına geçilmesi yönündedir. Bununla birlikte bilişim teknolojilerinin insan hayatındaki gün geçtikçe artan önemine rağmen kanunkoyucu elektronik deliller konusunda hüküm tesis etmiş değildir. Elektronik deliller ile sürekli olarak karşı karşıya gelen muhakeme makamlarının bu deliller hakkında nasıl hareket edeceğinin tespit edilebilmesi bakımından söz konusu kavram teori ve uygulamadaki görüşler doğrultusunda ortaya konulacaktır. Anahtar Kelimeler: Delil ve İspat Hukuku, Elektronik Delil, Bilimsel Delil, Ceza Muhakemesi, Maddi Gerçek. 

ABSTRACT: The purpose of criminal procedures is to reveal the material facts. In order for this purpose to be realized, the principle of freedom of evidence has been accepted. As per the freedom of evidence, everything can be used as evidence so as to reveal the material facts, provided that they are obtained lawfully. The assesment of electronic evidence in terms of law of evidence is the subject of this study, as the modern criminal procedure shows the tendency of reaching the material fact by using scientific evidence. However; in spite of the ever-growing importance and usage rate of the information tecnologies in human life, the lawmaker does not make any law corcerning electronic evidences. In order to determine how the authorities are to act when encountered as usual with the electronic evidence, the concept in question will be examined by focusing on theories and practice. Key Words: Law of Evidence, Electronic Evidence, Scientific Evidence, Criminal Procedure, Material Fact.