CONSERVATIVE MEDICAL TREATMENT OF CENTRAL GIANT CELL GRANULOMA: CASE SERİES


Kaba Y. N., Demirbaş A. E., Eren C.

Online 2. Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 February 2023, pp.283

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.283
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Central giant cell granuloma(CGCG) is an aggressive, benign, osteolytic disease mostly seen in young people. CGCG is a rare pathology that accounts for less than 7% of all benign jaw lesions. CGCG treatments include surgical treatments such as curettage or resection, and conservative medical treatment. Recently, conservative medical treatment methods using drugs such as calcitonin, bisphosphonates and denosumab have been developed, especially in young patients and patients with excessive expansion. The aim of this study is to present the cases of CGCG treated with three different conservative medical treatments. 

Case Report: This case series consists of patients who were treated in Erciyes University Faculty of Dentistry, Department of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery with the diagnosis of CGCG. The treated patients were all women, aged 18, 26 and 28 years. The result of incisional biopsy performed on all patients was reported as CGCG. An 18-year-old patient, who had expansion in the anterior region of the mandible and mobility in the teeth, was treated with bisphosphonates. The 26-year-old patient who presented with left mandible expansion, pain and mobility in the teeth was treated with calcitonin. A 28-year-old patient who presented with a lesion in the posterior region of the left mandible was treated with denosumab. Lesions in all patients responded to treatment and showed improvement. Contour correction surgery was then applied to two patients for cosmetic purposes. 

Conclusion: Conservative medical treatments can provide positive results as an alternative to CGCG therapy, especially in terms of lesion size reduction, despite the side effects and the need for surgery in some patients. 

Amaç:Santral dev hücreli granüloma (SDHG), daha çok genç bireylerde görülen, agresif seyir gösteren, benign, osteolitik bir hastalıktır. SDHG bütün benign çene lezyonlarının %7’den daha az bir kısmını oluşturan, nadir rastlanır bir patolojidir. SDHG tedavileri arasında küretaj veya rezeksiyon gibi cerrahi tedaviler ve konservatif medikal tedavi bulunmaktadır. Son dönemlerde özellikle genç yaşta ve fazla ekspansiyon bulunan hastalarda kalsitonin, bifosfonatlar ve denosumab gibi ilaçların kullanıldığı konservatif medikal tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı üç farklı konservatif medikal tedavi uygulanarak tedavi edilen SDHG vakalarını sunmaktır. 

Vaka Sunumu:Bu vaka serisi SDHG nedeniyle Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında tedavi edilen hastalardan oluşmaktadır. Tedavi edilen hastaların yaşları 18,26 ve 28 olmak üzere hepsi kadınlardan oluşmaktadır. Tüm hastalara yapılan insizyonel biyopsi sonucu SDHG olarak bildirilmiştir. Mandibula anterior bölgede ekspansiyon ve dişlerde mobilite bulunan 18 yaşındaki hastaya bifosfonat ile tedavi başlanmıştır. Sol mandibulada ekspansiyon, ağrı ve dişlerde mobilite ile başvuran 26 yaşındaki hastanın tedavisi kalsitonin ile yapılmıştır. Sol mandibula posterior bölgede lezyon nedeniyle başvuran 28 yaşındaki hastaya denosumab ile tedavi uygulanmıştır. Tüm hastalardaki lezyonlar tedaviye yanıt vermiş olup iyileşme göstermiştir. Kozmetik amaçlı iki hastaya daha sonra kontür düzeltme cerrahisi uygulanmıştır. 

Sonuç: Yan etkilere ve bazı hastalarda ek cerrahi ihtiyacına rağmen, konservatif medikal tedaviler, özellikle lezyon boyutunun küçültülmesi açısından, SDHG tedavisinde bir alternatif olarak olumlu sonuçlar sağlayabilir.