Semantic Segmentation on Multispectral Images


Creative Commons License

Aslantaş V., Toprak A. N. , Elmacı M.

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Anlamsal bölütleme, görüntü içeriğinin anlaşılması  hususunda temel adımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Anlamsal bölütleme için renkli görüntüler ile birlikte çok bantlı görüntülerin kullanılması halinde farklı bantlarda bulunan tamamlayıcı bilgiler sayesinde daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu bildiride CCD ve termal algılayıcılardan elde edilen görüntülerin birlikte kullanıldığı bir anlamsal bölütleme yöntemi  geliştirilmiştir. Önerilen yöntemde kodlayıcı-kod çözücü mimarisinde evrişimli sinir ağları kullanılmıştır. Önerilen Yöntem, literatürdeki yöntemlerden görsel ve sayısal olarak daha başarılı sonuçlar üretmektedir.