Biotribology of Cartilage Wear in Knee and Hip Joints- Review of Recent Developments


Creative Commons License

AKDOĞAN G., GONCÜ M., PARLAK M.

Balkan TRib'17 9'th International Conference on Tribology, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, the problem of wear on the knee and hip joints is an important question that concerns many people and still requires new solutions. Researches on the wear of knee and hip joint cartilage in recent years have also been investigated in terms of bio-tribology. Recent developments and studies in this area have been examined. The solution methods provided by the basic principles of tribology can be provided useful solutions in bio-tribology. Artificial joints in different designs using various materials such as metals, ceramics, polymers and composites have also been studied. New work in this area will affect the development of implant technology. New alloys or composites materials are being tested for new implants designs. Moving implants that are at risk of wear are tested in simulator devices in laboratory conditions before they are used in the human body. Today is still important and current; the relevance of topics such as Nanotechnology, Tissue Engineering, Orthopaedics, Tribology, Bio-tribology, Lubrication, Organ Transplantation and Artificial Organs to bio-tribological research will be useful in solving many problems for future. This review article aims to provide a general screening of in-vitro studies that should be performed prior to clinical trials.

Günümüzde diz ve kalça eklemlerinde aşınma problemi birçok insanı ilgilendiren ve halen yeni çözümler gerektiren önemli bir sorundur. Son yıllarda diz ve kalça eklemi kıkırdağı aşınmaları üzerine yapılan araştırmalar biyo-triboloji açısından araştırılmıştır. Bu alandaki son gelişmeler ve çalışmalar incelenerek triboloji temel prensipleri ile sağlanan çözüm yöntemlerine biyo-triboloji alanında faydalı çözümler getirilebilir. Metal, seramik, polimer ve kompozitler gibi çeşitli malzemeleri kullanan farklı tasarımlardaki yapay mafsallar da incelendiğinde, bu alandaki yeni çalışmalar, implant teknolojisinin gelişimini etkileyeceği görülmektedir. Yeni implant tasarımları için yeni alaşımlar veya kompozitler, test edilmektedir. Aşınma riski taşıyan hareketli implantlar, insan vücudunda kullanılmadan önce simülatör cihazlarında laboratuvar koşullarında test edilir. Bugün hala önemli ve güncel olan; Nanoteknoloji, Doku Mühendisliği, Ortopedi, Triboloji, Bio-triboloji, Yağlama, Organ Transplantasyonu ve Yapay Organlar gibi konuların biyo-tribolojik araştırmalara uygun olması, gelecek için birçok sorunu çözmede yararlı olacaktır. Bir gözden geçirme makalesi olan bu çalışma, klinik çalışmalardan önce yapılması gereken in-vitro çalışmaların genel bir taranmasını amaçlamaktadır.