Türkiye’de Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Türleri, Konukçuları ve Sistematiğindeki Son Gelişmeler,


ÖZTEMİZ S., SÜMER F., TUNÇBİLEK A. Ş.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.3, pp.1-7, 2013 (Peer-Reviewed Journal)