Türk Hukukunda Boşanmanın Sebeplerinden Terk (TMK. m. 164)


Creative Commons License

Köroğlu E.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.103-128, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.103-128

Abstract

Desertion (Abandonment) generally means that one spouse decides to abandon family life prepensely and without just cause and continuously with an intention to omit the marriage obligations. Desertion, was formed by Turkish Civil Code of the Law no 4721 in article 164, is a particular and absolute divorce reason, which is fault-based.

Genel olarak terk, eşlerden birinin bilerek ve isteyerek, haklı bir sebebi olmadan evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini sona erdirmek amacıyla ortak hayatı sona erdirmesidir. Terk, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun m. 164' te duzenlenme alanı bulan kusura dayalı, özel ve mutlak bir boşanma sebebidir.