Türk Hukukunda Boşanmanın Sebeplerinden Terk (TMK. m. 164)


Creative Commons License

Köroğlu E.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.103-128, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.103-128

Özet

Genel olarak terk, eşlerden birinin bilerek ve isteyerek, haklı bir sebebi olmadan evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini sona erdirmek amacıyla ortak hayatı sona erdirmesidir. Terk, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun m. 164' te duzenlenme alanı bulan kusura dayalı, özel ve mutlak bir boşanma sebebidir.

Desertion (Abandonment) generally means that one spouse decides to abandon family life prepensely and without just cause and continuously with an intention to omit the marriage obligations. Desertion, was formed by Turkish Civil Code of the Law no 4721 in article 164, is a particular and absolute divorce reason, which is fault-based.